Valgkamp i hjemmet? Samme holdninger giver bedre forhold

Politik og parforhold hænger sammen

1 af 1
 

Så skal der snart stemmes. Og det betyder, at der også bliver talt politik derhjemme. Men skændes I eller er der nogenlunde enighed om de store linjer?

Nyt videnskabeligt studie peger på, at par, der har samme holdninger politisk og værdimæssigt, er mest tilfredse med forholdet.

308 finske par deltog i studie, hvor deltagernes skulle angive deres holdninger til en række emner, hvorpå de blev kategoriseret på en politisk linje fra ekstremt venstreorienteret til ekstremt højreorienteret, og på en værdimæssig linje fra ekstrem frisindet til ekstrem konservativ.

Personlighedstræk blev også målt. 

Det viste sig, at par langt henad vejen delte politiske holdninger. Værdimæssigt fandt forskerne frem til, at par også var meget ens, i forhold til om man er traditionel eller det modsatte. Når det drejer sig om personlighedstræk var der lighed omkring åbenhed over nye stimuli og oplevelser.

Forskerne konkluderer, at par, hvor der er enighed politisk og tildels på personlige værdier, er mest tilfredse med sparforholdet. Det viser sig også, at især konservative danner par med andre konservative i forhold til frisindede.

Med andre ord: Stemmer I på samme fløj 21. november, er der god chanche for, at I er også er sammen ved næste valg...